Nasze Zgromadzenie

Nazaretanki

Jako osoby obdarowane powołaniem do życia konsekrowanego, jesteśmy zaproszone do szczególnej relacji z Bogiem, do naśladowania Chrystusa w Jego miłości, ubóstwie i posłuszeństwie Ojcu. Łączy nas powołanie do jednej rodziny zakonnej – Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Uczestnicząc w Jezusowej misji szerzenia Królestwa Bożej Miłości, angtażujemy się w różne formy działalności w Kościele katolickim, zwłaszcza w posługę wobec rodziny.

Wierne charyzmatowi naszego Zgromadzenia, podejmujemy wysiłki, by ubogacać świat duchem Nazaretu.
Konstytucje Nazaretanek

Formularz intencji

Powierzmy ojcu troski i radości

Codziennie odmawiamy modlitwę za każdą rodzinę świata. Jeżeli chcesz, byśmy modliły się za Ciebie i Twoich bliskich, napisz do nas.

Formularz intencji