Formularz intencji

Powierzmy ojcu troski i radości

Sercem każdego domu zakonnego jest kaplica. Kilka razy dziennie spotykamy się tu na modlitwie wspólnotowej i indywidualnej, by uważnie słuchać błagań Ducha Świętego, który wstawia się u Ojca za nami i tymi, którzy powierzają nam swoje radości i troski.

Codziennie odmawiamy modlitwę za każdą rodzinę świata. Codziennie modlimy się też przez wstawiennictwo naszych Błogosławionych Sióstr Męczennic z Nowogródka i Błogosławionej Założycielki – Franciszki Siedliskiej w intencjach, które otrzymujemy telefonicznie, listownie czy e-mailem.

Formularz intencji