Krąg Młodzieży Nazaretańskiej

Krąg Młodzieży Nazaretańskiej

Czy słyszałeś o tej wspólnocie? A może już do niej należysz? Jeżeli tak, to cieszymy się ogromnie, a jeżeli nie, przeczytaj uważnie tekst na jej temat i przemyśl, bo może i Ty zapragniesz przyłączyć się do nas?

Czy słyszałeś o tej wspólnocie? A może już do niej należysz? Jeżeli tak, to cieszymy się ogromnie, a jeżeli nie, przeczytaj uważnie tekst na jej temat i przemyśl, bo może i Ty zapragniesz przyłączyć się do nas? Nasza Założycielka, bł. Franciszka Siedliska, która dla Boga chciała zdobyć cały świat, intuicyjnie wyczuwała to, co głosił Ojciec Święty Jan Paweł II, że przyszłość Kościoła i świata idzie poprzez rodzinę. Dlatego też troskę o rodzinę uczyniła cząstką życia każdej Nazaretanki.

Nie jest do ukrycia fakt, że „rodzina w czasach dzisiejszych znajduje się pod wpływem rozległych i głębokich przemian społecznych i kulturowych. Wiele rodzin przeżywa ten stan rzeczy dochowując wierności tym wartościom, które stanowią fundament instytucji rodzinnej. Inne stanęły niepewne i zagubione wobec swych zadań, a nawet niekiedy zwątpiły i niemal zatraciły świadomość ostatecznego znaczenia i prawdy życia małżeńskiego i rodzinnego” /Jan Paweł II, Familiaris consortio/.

Obserwując problemy współczesnego świata, widzimy, jak bardzo aktualna jest potrzeba duchowego towarzyszenia rodzinom. Zrodziła się więc myśl, aby do modlitwy za rodziny zaprosić ludzi młodych, czyli Was, którzy sami żyjecie jeszcze w domach rodzinnych i którzy, w większości, założycie kiedyś swoje rodziny, bo jak mawiała nasza Błogosławiona Matka Założycielka „wspólna modlitwa bardzo łączy serca”. I tak powstał Krąg Młodzieży Nazaretańskiej duchowo wspierający rodziny.

Krąg Młodzieży Nazaretańskiej

Czym jest KMN

Krąg Młodzieży Nazaretańskiej – KMN – to działająca przy naszym Zgromadzeniu wspólnota, skupiająca młodzież żeńską i męską, której głównym celem jest duchowa pomoc rodzinom. Jest to też jedna z form włączenia ludzi młodych w charyzmat Zgromadzenia, którym jest szerzenie Królestwa Bożej Miłości wśród siebie, wśród innych, a zwłaszcza w rodzinach.

PATRON – Najświętsza Rodzina z Nazaretu

HASŁO – Miłości, Miłości, Miłości…

Powyższe słowa wypowiedziane przez Założycielkę Zgromadzenia Bł. Marię od Pana Jezusa Dobrego Pasterza – Franciszkę Siedliską są dla członków KMN wezwaniem do stawania się znakiem Bożej Miłości w swoim środowisku. Każdy pragnący przynależeć do KMN zobowiązuje się żyć zgodnie z programem Kręgu zawartym w „ABC”.

ABC członków KMN

 1. Umacniaj swoją więź z Bogiem przez:
  • korzystanie z Sakramentów Świętych – zwłaszcza Eucharystii i Pojednania,
  • czytanie i rozważanie Słowa Bożego,
  • modlitwę osobistą i wspólnotową.
 2. Bądź świadomy swojej przynależności do wspólnoty Kościoła Katolickiego, żyjąc zgodnie z Jego nauką oraz darząc miłością i szacunkiem Ojca Świętego.
 3. Pogłębiaj swoją wiarę i wiedzę religijną, czytając książki i prasę katolicką.
 4. Bierz udział w rekolekcjach, dniach refleksji i spotkaniach organizowanych przez Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek.
 5. Żyj duchem Najświętszej Rodziny i tam, gdzie jesteś wprowadzaj atmosferę Nazaretu, która charakteryzuje się zawierzeniem Bogu, wzajemną miłością, zrozumieniem, otwartością, szacunkiem i radością.
 6. Łącz się z Siostrami Nazaretankami w modlitwie do Najświętszej Rodziny w intencjach wszystkich rodzin.
 7. Odmawiaj codziennie akt ofiarowania i dowolnie wybraną modlitwę w intencji rodzin.
 8. Pamiętaj, aby w godzinie Apelu Jasnogórskiego, o 21.00 – w miarę możliwości – łączyć się duchowo z wszystkimi członkami KMN, modląc się wzajemnie za siebie.
 9. Mów innym o KMN, aby jak najwięcej młodych osób razem z Siostrami Nazaretankami chciało duchowo wspierać rodziny i szerzyć Królestwo Bożej Miłości na ziemi.

Jak włączyć się do KMN?

Jeśli pragniesz żyć zgodnie z „ABC członków KMN” i swoja modlitwą wspierać rodziny, pomyśl przez jaki okres czasu chcesz to czynić i jaką formą modlitwy /np. dziesiątek Różańca św., Koronka do Bożego Miłosierdzia, dodatkowy udział we Mszy św. w tygodniu, modlitwa Pod Twoją Obronę, do Najświętszej Rodziny lub inne/. Następnie wypełnij Kartę Członka KMN i wyślij ją na podany poniżej adres e-mailowy.

To były informacje dla tych, którzy jeszcze nie słyszeli o KMN. A tych, którzy już należą do Kręgu Młodzieży Nazaretańskiej serdecznie pozdrawiamy i przypominamy o możliwości przedłużenia swojego postanowienia duchowej pomocy rodzinom na kolejny czas /poinformujcie nas o tym. Do duchowego spotkania o godz. 21.00 każdego dnia!