Spotkania w Nazarecie

Spotkania w Nazarecie

Zapraszamy na spotkania w Kręgu Młodzieży Nazaretańskiej, a także do odwiedzenia naszej nowej strony internetowej oraz profilu na Facebooku

Krąg Młodzieży Nazaretańskiej – KMN – to działająca przy naszym Zgromadzeniu wspólnota, skupiająca młodzież żeńską i męską, której głównym celem jest duchowa pomoc rodzinom. Jest to też jedna z form włączenia ludzi młodych w charyzmat Zgromadzenia, którym jest szerzenie Królestwa Bożej Miłości wśród siebie, wśród innych, a zwłaszcza w rodzinach.

Strona internetowa Nazaret Młodym www.nazaretmlodym.pl

Profil na Facebooku facebook.com/nazaretmlodym

Miłość Boga zgromadziła nas we wspólnocie, byśmy mogły przeżywać tajemnicę Nazaretu.
Konstytucje Nazaretanek