Dzieła

Dzieła

Jako osoby obdarowane powołaniem do życia konsekrowanego, jesteśmy zaproszone do szczególnej relacji z Bogiem, do naśladowania Chrystusa w Jego miłości, ubóstwie i posłuszeństwie Ojcu.
Łączy nas powołanie do jednej rodziny zakonnej – Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Uczestnicząc w Jezusowej misji szerzenia Królestwa Bożej Miłości, angażujemy się w różne formy działalności w Kościele katolickim, zwłaszcza w posługę wobec rodziny.

Poniżej lista placówek oświatowo - wychowawczych oraz Domów Samotnej Matki prowadzonych przez Siostry Nazaretanki.

Placówki oświatowo - wychowawcze:

Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Rzeszowie

35-213 Rzeszów, ul. Św. Jakuba 4
tel./fax 17/ 861 28 66
www.nazaretanki.szkola.pl
e-mail: szk.nazaretanek@o2.pl

Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach

25-365 Kielce, ul. J. Słowackiego 5
tel./fax 41/ 343 51 99 fax 41/344 63 84
www.nazaret.kielce.pl
e-mail: sekretariat@nazaret.kielce.pl

Szkoła Podstawowa im. Maryi z Nazaretu w Kielcach

25-546 Kielce, ul. Marszałkowska 40
tel. kom. 534 979 557
www.kspnazaret.pl 
e-mail: sekretariat@nazaret.kielce.pl

Przedszkole im. Świętej Rodziny przy Parafii NMP w Gdyni

81–372 Gdynia, ul. Armii Krajowej 26
tel. 58/ 661 94 47, fax 58/ 661 94 46
www.pnmp-gdynia.pl
e-mail: sekretariat@pnmp-gdynia.pl

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Gdyni

81-421 Gdynia, ul. Tetmajera 65
tel. 58/ 660 64 64
www.kspgdynia.pl
e-mail: sekretariat@kspgdynia.pl

Szkoła Podstawowa nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej w Krakowie

30-611 Kraków, ul. Wysłouchów 28
tel.fax 12/ 654 15 03
www.szkolanazaret.pl
e-mail: sekretariat@szkolanazaret.pl

Przedszkole Publiczne Sióstr Nazaretanek im. Świętej Rodziny w Częstochowie

42-200 Częstochowa, ul. 7 Kamienic 23
tel. 34/ 324 62 44

www.przedszkole-nazaretanek.pl
e-mail: secretariat@przedszkole-nazaretanek.pl

Przedszkole Publiczne Sióstr Nazaretanek im. Bł. Franciszki Siedliskiej w Częstochowie

42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 19
tel. 34/ 374 06 28 fax 34/ 374 06 88
www.przedszkolenazaretanki.pl
e-mail: czestochowa@przedszkolenazaretanki.pl

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Nazaretanek w Kalwarii Zebrzydowskiej

Aleja Jana Pawła II 20
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33/ 876 64 86

www.nazaretanki-kalwaria.pl
e-mail: kancelaria@nazaretanki-kalwaria.pl

Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Najświętszej Rodziny w Krakowie

30-685 Kraków, ul. Nazaretańska 1
tel. 12/ 654 24 40
www.przedszkolenazaret.pl
e-mail: przedszkole@przedszkolenazaret.pl

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Nazaretanek w Marcyporębie

ul. Marka Radwanity 58, Marcyporęba, 34-114 Brzeźnica
tel. 33/ 879 20 88

www.Przedszkole-marcyporeba.pl 

e-mail: marcdom@interia.pl

Placówki opiekuńczo-lecznicze:

Środowiskowy Dom Samopomocy im św. Kingi w Tarnowie

33-100 Tarnów, Al. M.B. Fatimskiej 6
tel .fax 14/ 622 41 49

www.sdstarnow.pl
e-mail: sds.sw.kingi@wp.pl

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach

34-100 Wadowice, ul. Lwowska 31
tel.fax 33/ 873 85 98
www.dpswadowice.pl
e-mail: dom@dpswadowice.pl

Świetlica dla Dzieci im. Jana Pawła II w Wadowicach

34-100 Wadowice, ul. Lwowska 27
tel. 33/ 823 28 51

e-mail: s.malvina@o2.pl

Dom Pomocy Społecznej im. Świętej Rodziny we Wrocławiu

50-327 Wrocław, ul. Św. Marcina 10
tel. 71/ 322 15 13 fax 71/ 322 42 98

www.dpsnazaret.pl
e-mail: dps@nazaret.wroclaw.pl

Domy Samotnej Matki administrowane przez Nazaretanki:

Dom Samotnej Matki i „Okno Życia” w Krakowie

(Caritas Archidiecezji Krakowskiej)
30-128 Kraków, ul. Przybyszewskiego 39
tel. 12/ 637 85 42

e-mail: dsmkrakow@diecezja.pl

Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Elblągu

(Diecezja Elbląska)
82-300 Elbląg, ul. Nowodworska 49
tel. 55/ 233 80 79
e-mail: osrodekwsparcia.elblag@gmail.com

Dom Matki i Dziecka w Bielsku-Białej i "Okno Życia" w Bielsku-Białej

(Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej)

ul. Ks. Brzóski 3A

43-300 Bielsko-Biała

tel. +48 795 420 470

e-mail: dmdc@caritas.bielsko.pl

Placówki oświatowe administrowane przez Nazaretanki:

Parafialne Przedszkole Integracyjne im. św. Kingi w Tymbarku

(Diecezja Tarnowska)

34-650 Tymbark 146

tel./fax 18/ 332 51 51

www..przedszkoletymbark.pl

e-mail: przedszkoletymbark@op.pl

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu jest międzynarodowym, apostolskim zgromadzeniem zakonnym.
Konstytucje Nazaretanek