Modlitwa

Modlitwa

Modlitwa jest szukaniem Umiłowanego, jest odpowiedzią na Jego miłość. Otwiera nasze serca na przemieniające działanie Ducha Świętego, który sprawia, że stopniowo całe stajemy się własnością Boga.

Modlitwa jest szukaniem Umiłowanego, jest odpowiedzią na Jego miłość. Otwiera nasze serca na przemieniające działanie Ducha Świętego, który sprawia, że stopniowo całe stajemy się własnością Boga.

Już u początku dnia szukamy żywego kontaktu ze słowem Bożym, poprzez które Bóg udziela nam siebie samego. Przez cały dzień nosimy go w sercu jak skarb, by wieczorem w jego świetle przyjrzeć się naszym myślom, słowom i uczynkom.

Sercem i centrum życia Kościoła i naszego życia jest Eucharystia. Przychodzimy codziennie do Stołu Pańskiego, by przeżywać razem Misterium Paschalne, karmić się Ciałem Chrystusa i umacniać Jego Słowem.

W Najświętszym Sakramencie adorujemy rzeczywistą obecność tego samego Jezusa, który żył w ukryciu Nazaretu, nauczał, uzdrawiał, umarł i zmartwychwstał.

Razem z całym Kościołem modlimy się Liturgią Godzin. Wielbimy Boga, który uświęca nasz dzień i otwiera na potrzeby ludzkiej rodziny.

Różaniec jest ulubioną modlitwą wielu z nas. Przez nią „wstępujemy do szkoły Maryi”, by uczyć się kontemplacji oblicza Chrystusa i wypraszać łaski dla świata.

Każda nazaretanka codziennie modli się za rodziny słowami:

Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata. Zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości, wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania. Spraw, aby żyły według prawa i przykazań Bożych, by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi i pozwoliło im kiedyś cieszyć się Twoim szczęściem w niebie. Amen

Pomódl się razem z nami

W tajemnicy Nazaretu znajdujemy natchnienie do życia w głębokiej kontemplacji Boga.
Konstytucje Nazaretanek