Placówki

INSTYTUCJE PROWADZONE PRZEZ PROWINCJĘ:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Rzeszowie

35-213 RZESZÓW, ul. św. Jakuba 4

tel./fax 17/ 861 28 66

www.nazaretanki.szkola.pl

e-mail: szk.nazaretanek@o2.pl

 

2. Przedszkole Publiczne Sióstr Nazaretanek im. Świętej Rodziny w Częstochowie

42-226 Częstochowa, ul. 7 Kamienic 23

tel. 34/ 324 62 44

www.przedszkole-nazaretanek.pl

e-mail: sekretariat@przedszkole-nazaretanek.pl

 

3.  Przedszkole Publiczne Sióstr Nazaretanek im. Bł. Franciszki Siedliskiej w Częstochowie

42-202 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 19

tel. 34/ 374 06 28

www.przedszkolenazaretanki.pl

e-mail: czestochowa@przedszkolenazaretanki.pl

 

4. Przedszkole im. Świętej Rodziny przy Parafii NMP w Gdyni

81-372 Gdynia, ul. Armii Krajowej 26

tel. 58/ 661 94 47 fax 58/ 661 94 46

www.pnmp-gdynia.pl

 

5. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Gdyni

81-421 Gdynia, ul. Tetmajera 65

tel. 58/ 660 64 64

www.kspgdynia.pl

e-mail: sekretariat@kspgdynia.pl

 

6. Przedszkole Niepubliczne Sióstr Nazaretanek w Kalwarii Zebrzydowskiej

34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Al. Jana Pawła II 20

tel./fax 33/ 876 64 86

www.nazaretanki-kalwaria.pl

e-mail: kancelaria@nazaretanki-kalwaria.pl

 

7. Szkoła Podstawowa im. Maryi z Nazaretu w Kielcach

25-546 Kielce, ul. Marszałkowska 40

tel. +48 534 979 557

www.kspnazaret.pl

e-mail: sekretariat@kspjadwiga.pl

 

8. Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach

25-365 Kielce, ul. J. Słowackiego 5

tel. 41/ 343 51 99 fax 41/ 344 63 84

www.nazaret.kielce.pl

e-mail: sekretariat@nazaret.kielce.pl

 

9. Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Najświętszej Rodziny w Krakowie

30-685 Kraków, ul. Nazaretańska 1

tel./fax 12/ 654 24 40

www.przedszkolenazaret.pl

e-mail: przedszkole@przedszkolenazaret.pl

 

10. Szkoła Podstawowa 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej w Krakowie

30-611 Kraków, ul. M. B. Wysłouchów 28

tel./fax 12/ 654 15 03

www.szkolanazaret.pl

e-mail: sekretariat@szkolanazaret.pl

 

11. Przedszkole Niepubliczne Sióstr Nazaretanek w Marcyporębie

34-114 Brzeźnica, ul. Marka Radwanity 58, Marcyporęba

tel. 33/ 879 20 88

www.Przedszkole-marcyporeba.pl

e-mail: marcdom@interia.pl 

 

12. Środowiskowy Dom Samopomocy im. św. Kingi w Tarnowie

33-100 Tarnów, al. M.B. Fatimskiej 6

tel./fax 14/ 622 41 49

www.sdstarnow.pl

e-mail: sds.kingi2@wp.pl

 

13. Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach

34-100 Wadowice, ul. Lwowska 31

tel. 33/ 873 85 98 fax 33/ 873 23 49

www.dpswadowice.pl

e-mail: dom@dpswadowice.pl

 

14. Świetlica dla Dzieci im. Jana Pawła II w Wadowicach

34-100 Wadowice, ul. Lwowska 27

tel. 33/ 823 28 51 fax 33/ 873 23 49

e-mail: s.malvina@o2.pl

 

15. Dom Pomocy Społecznej im. Świętej Rodziny we Wrocławiu

50-327 Wrocław, ul. Św. Marcina 10

tel. 71/ 322 15 13 fax 71/ 322 42 98

www.dpsnazaret.pl

e-mail: dps@nazaret.wroclaw.pl

 

 

INSTYTUCJE ADMINISTROWANE PRZEZ ZGROMADZENIE:

1. Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Elblągu,

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

82-300 Elbląg, ul. Nowodworska 49

tel./fax 55/ 233 80 79

e-mail: osrodekwsparcia.elblag@gmail.com

 

2. Dom Samotnej Matki w Krakowie

30-128 Kraków, ul. Przybyszewskiego 39

tel./fax 12/ 637 85 42

e-mail: dsmkrakow@diecezja.pl

 

3. Parafialne Przedszkole Integracyjne im. św. Kingi w Tymbarku

34-650 Tymbark 146

tel./fax 18/ 332 51 51

www.przedszkoletymbark.pl

e-mail: przedszkoletymbark@op.pl

 

4. Dom Matki i Dziecka oraz "Okno Życia" w Bielsku-Białej 

ul. Ks. Brzóski 3A

43-300 Bielsko Biała

tel. +48 795 420 470

e-mail: dmdc@caritas.bielsko.pl

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu jest międzynarodowym, apostolskim zgromadzeniem zakonnym.
Konstytucje Nazaretanek