Ad Gentes
2017-03-12

Ad Gentes

II Niedziela Wielkiego Postu zwana jest „AD GENTES”. Jest to dzień, w którym wspieramy modlitwą i ofiarami misjonarzy i misjonarki, którzy posługują na wszystkich kontynentach.

Nasze Zgromadzenie od 2012 r. istnieje w Afryce. Wtedy to, 13 października został otwarty pierwszy dom Nazaretu w Sunyani, w Ghanie.

Dzięki Bożej Opatrzności i pomocy wielu ludzi dobrej woli dziś nasze Siostry posługują już w trzech domach – w Sunyani – podejmując m.in. pracę wśród katechistów oraz w Yamfo i Chiraa – gdzie powstały, wybudowane przez Zgromadzenie, wciąż rozwijające się szkoły.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia ze szkoły w Chiraa, które przysłały nam Siostry Misjonarki pochodzące z naszej Prowincji.

Nasza misja w Ghanie wciąż się rozwija. Będziemy wdzięcznie za każdą ofiarę złożoną na ten cel.

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu
ul. Nazaretańska 1
30-685 KRAKÓW

Bank: PKO SA, Oddział: 12 Kraków, nr konta: 03 1020 2892 0000 5402 0479 9377, IBAN: PL 03 1020 2892 0000 5402 0479 9377
z dopiskiem na misje w Ghanie