Arcybiskup Marek Jędraszewski z duszpasterską wizytą w Domu Prowincjalnym w Krakowie !!!
2020-01-04

Arcybiskup Marek Jędraszewski z duszpasterską wizytą w Domu Prowincjalnym w Krakowie !!!

W  dniu 02 stycznia 2020 roku – w czwartkowy wieczór - metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski uczestniczył wraz z nami w naszym domu prowincjalnym w Nieszporach.

W wygłoszonym do nas słowie ordynariusz przywołał postać św. Ireneusza, biskupa i męczennika, który napisał: „Bóg jest chwałą człowieka”. Zwrócił szczególną uwagę, że „Jest On naszą chwałą, kiedy odniesiemy prawdę o ludzkiej godności do tego, co zawarte jest w Księdze Rodzaju. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Chcąc zrozumieć, kim jesteśmy, musimy sięgać do tej prawdy. Żadna inna istota nie może powiedzieć, że została stworzona na Boży obraz i podobieństwo. W człowieku jest Boży pierwiastek, przejawiający się w zdolności do kochania, pragnieniu by kochać i być kochanym. Dalej objawia się to w tym, co jest fundamentem wszelkiego naszego działania, w rozumnej wolności. Wolność człowieka zyskała głębszy wymiar w Tajemnicy Wcielenia. Zrozumieć siebie, to zrozumieć siebie przez Niego. Stąd tak ważne jest, by poznawać Chrystusa.”

Arcybiskup nawiązał również do pierwszych słów pontyfikatu Jana Pawła II, kiedy papież apelował, aby otworzyć Jezusowi wszystkie drzwi i związać z Nim swoje życie. „Właśnie dlatego, że współczesna kultura pomija Boga, (…) człowiek gubi siebie i zaczyna zatracać się, a w swoim zagubieniu próbuje z całą powagą profesorskich tytułów głosić prawa uchodźców dla karaluchów, a jednocześnie twierdzić, że ziemia się uratuje, pod warunkiem, że człowiek zniknie z jej powierzchni. (…) Naszym posłaniem jest powrót do podstawowych prawd o sobie i o świecie. Ojciec Święty Franciszek stawia przed nami wielkie zadanie, ekologiczne nawrócenie, które ma sens wtedy, jeżeli jego fundamentem jest Bóg - Stwórca wszystkiego istnienia. (…) Świat ginie, ponieważ nie wierzy w Boga, który jest miłością.” Bardzo wyraźnie podkreślił, że „nieprawdziwe narracje ustaną, kiedy człowiek pochyli się nad urodzonym w Betlejem Dzieciątkiem i włączy się w hymn pasterzy i aniołów: Chwała na wysokości Bogu”. Zwracając się do każdej z nas zaznaczył, iż „Tym samym mamy udział w tej tajemnicy Bożej Rodziny, która jest charyzmatem Sióstr Nazaretanek, bo dom w Nazarecie jest kontynuacją Betlejemskiej Groty. Ile w tym jest piękna, ciepła, nadziei, chwały oddawanej Najwyższemu i poczucia prawdziwie człowieczego szczęścia!”

Świąteczne i bardzo radosne spotkanie zakończyło się wspólnym kolędowaniem w refektarzu, podczas którego wybrzmiały też w imieniu całej naszej wspólnoty, słowa uznania i aprobaty dla ewangelicznej postawy arcypasterza, zapewniając Jego Ekscelencję o nieustannej modlitwie za Niego.