Błogosławionego Nowego 2021 Roku !!!
2020-12-31

Błogosławionego Nowego 2021 Roku !!!

Błogosławionego Nowego 2021 Roku, pełnego łaski, pokoju, pomyślności w życiu oraz zdrowia, a nade wszystko Bożego Prowadzenia w każdym kolejnym dniu. Zaufania Panu w każdej sprawie i wznoszenia oczu ku Górze skąd nadejdzie nam pomoc. A pomoc nam jest u Pana !!!

 

 

Z darem modlitwy życzą

Siostry Nazaretanki