Dotyczy kaplicy sióstr w Krakowie przy ul. Nazaretańskiej 1 !!!
2020-03-14

Dotyczy kaplicy sióstr w Krakowie przy ul. Nazaretańskiej 1 !!!

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych i kościelnych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji kaplica sióstr w Krakowie przy ul. Nazaretańskiej 1 zostaje zamknięta dla osób świeckich do odwołania.

s. M. Leticja - Danuta Łasek

przełożona domu zakonnego