Estera - Królowa jest w tobie !!!
2021-03-19

Estera - Królowa jest w tobie !!!

Dotknij królowej w sobie LECTIO DIVINA rekolekcje ze Słowem 16-18 kwietnia 2021 r.

Zapisy ruszyły!

Ilość miejsc ograniczona

s. Angelika 608 339 100