Imieniny Matki Generalnej !!!
2020-03-26

Imieniny Matki Generalnej !!!

W Uroczystość Zwiastowanie Pańskiego nasza Matka Generalna Angela Marie Mazzeo wraz s. Mariolą (sekretarką prowincjalną) świętowała swoje Imieniny. W tym dniu pamiętałyśmy również o naszych Siostrach Juniorystkach (s. Natalii, s. Stelli i s. Renacie) w Ich patronalne święto.

Na porannej Eucharystii w łączności z całym naszym Zgromadzeniem modliłyśmy się za Matkę Generalną i we wszystkich intencjach jakie nosi w swoim sercu. W Dzień Świętości Życia podczas Mszy św. - w trosce o obronę życia poczętego Matka Angela i niektóre z nas włączyły się w  dzieło Duchowej Adopcji. Symbolem adopcji poczętego dziecka były przyniesione przed tabernakulum zapalone świece. W tym dniu nie zabrakło także radości przy wspólnym stole: uroczystego obiadu, imieninowego tortu, a także wspólnej rekreacji przygotowanej przez domową wspólnotę, podczas której w łączności z całym NAZARETEM odbył się muzyczny koncert życzeń, gdzie siostry śpiewały piosenki w języku angielskim, francukim, włoskim, rosyjskim, białoruskim i w dialekcie „afrykańskim”, aby przywołać każdą nazaretankę.

Cały ten dzień przepełniony był modlitwą za Matkę i w Jej intencjach, jak również za nasze Zgromadzenie; gdzie szczególnie podczas wspólnej Adoracji Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwie „lourdzkim” przyniosłyśmy przed Jego Oblicze - Matkę i każdą Nazaretankę, prosząc o błogosławieństwo i zdroje łask.

 

 

On the Feast of Annunciation Mother General, together with s. Mariola Provincial secretary celebrated their Feastday. In this day we also remembered our junior profess Sisters (s. Natalia, s. Stella and s. Renata). It was their patronal  Feast.

During Holy Mass, united with the whole Congregation, we were praying for Mother General and all the intentions she holds in her heart.

The Feast of the Annunciation is also the Day of Holiness of Life. During Mass Spiritual Adoption of conception child took place . In concerns of protecting concept child Mother Angela Marie and some of the Sisters participated in this process of Spiritual Adoption. Symbols of adoption of conception child were the candles brought in front of tabernacle.

The joy of the day was not missed as we join together in the dining room. Celebratory dinner, Feastday cake and recreation prepared by the  Sisters from the house during which took a place musical concert united with whole NAZARETH.  Sisters were  singing the songs in English, French, Italian, Russia Belarus, Polish, Arabic and in African dialect to call every Nazareth Sister.

The day was filled by prayers for Mother Angela Marie and in Her intentions as well as for our Congregation, especially during the Adoration in front of Blessed Sacrament and special Lourdes’s Blessing. We brought before Jesus presence – Mother Angela Marie and every Nazareth Sister, asking God for blessings and many graces.