Jubileusz 75-lecia życia zakonnego siostry Imeldy z Kielc
2019-08-26

Jubileusz 75-lecia życia zakonnego siostry Imeldy z Kielc

Dnia 25 sierpnia 2019 r. w kieleckiej wspólnocie przy Placu Najświętszej Maryi Panny przeżywałyśmy niecodzienny jubileusz 75–lecia życia zakonnego siostry Imeldy (Ludmiły Grodeckiej) od Jezusa i Maryi Niepokalanej. Punktem centralnym dnia była Msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił ks. prałat Tomasz Rusiecki, wikariusz biskupi ds. życia konsekrowanego, współcelebransami byli ks. prałat Stanisław Słowik, dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej i ks. kanonik Sylwester Okła, długoletni kapelan tutejszej nazaretańskiej wspólnoty.

Na  Jubileuszową  uroczystość przyjechała z Krakowa Siostra Prowincjalna Paula Szuba wraz z Radnymi: s. Joanną Chrobak, s. Leticją Łasek i s. Mariolą Chojnacką. Obecna była delegacja sióstr nazaretanek, naszych kieleckich sąsiadek z ul. Słowackiego 5 oraz s. Lucjana Mucha  i s. Angela Skrzyńska, które przez wiele lat mieszkały razem z siostrą Imeldą w jednej wspólnocie. W uroczystości uczestniczyła też przedstawicielka wychowanek naszej siostry Jubilatki, pani Hanka Radkowska, która na co dzień bardzo chętnie ofiaruje siostrze Imeldzie swą  pomoc.                                                                                                              

Podczas Mszy św. dziękowałyśmy Bogu za siostrę Jubilatkę, za jej ukryte, a jednocześnie dynamicznie przeżywane z Chrystusem i Maryją Niepokalaną życie.

Siostra Imelda - jak podkreślał ks. Prałat Tomasz w homilii - chciała być zawsze gdzieś tam w cieniu, bo mówiła, że życie nazaretanki to życie ukryte. Wielbimy dziś Boga jubileuszem s. Imeldy, bo jej lata, życie, posługiwanie, to owoce Bożej łaski. Śpiewamy radosne Magnificat, pieśń Maryi, w której s. Imelda jest rozmiłowana.”

Kolejnymi punktami jubileuszowego programu był uroczysty obiad w refektarzu, a po nim dzielenie się wspomnieniami minionych dni i lat przeżywanych wspólnie z siostrą Imeldą. Ze wspomnień wyłaniała się sylwetka siostry nazaretanki oddanej Bogu i Ojczyźnie. Od młodości s. Imelda związana z harcerstwem, następnie działająca w Szarych Szeregach Armii Krajowej, pełniła w czasie II wojny światowej, często z narażeniem życia funkcję łączniczki o pseudonimie „Myszka”. Jeden z braci, bliźniak siostry został rozstrzelany w czasie wojny, drugi brat walczył w Brygadzie Pancernej Gen. Maczka, gdzie jako porucznik brał udział w wyzwoleniu Belgii i Holandii.

Siostra Imelda wstąpiła do Zgromadzenia 20 sierpnia 1944 r. w Kielcach. Jako postulantka woziła razem z Siostrami na miejscowy dworzec całe kotły zupy, by nakarmić transportowanych do obozów powstańców warszawskich. Pierwsze śluby zakonne złożyła 2 października 1947r, a wieczyste w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej 15 sierpnia 1953 r. otrzymując tajemnicęOd Jezusa i Maryi Niepokalanej.”

Po odbyciu formacji podstawowej podjęła pracę z dziewczętami jako wychowawczyni w internatach Zgromadzenia: w Rabce, w Częstochowie i Krakowie.

Z czasów pracy z dziewczętami  w Krakowie wspomina Jubilatka spotkania ze św. Janem Pawłem II, wówczas wikarym w kościele św. Floriana. „Z naszego kościoła św. Floriana w Krakowie – opowiada siostra Imelda - na konferencje duchowe dla moich podopiecznych przychodził ks. Karol Wojtyła. Wprowadzałam go, a potem zostawiałam z dziewczętami. Chciałam, żeby miały swobodę porozmawiania. Ks. Karol był skupiony, uważny, umiał słuchać młodych. Kiedy został papieżem, dziewczęta mi pisały, że  zaprasza ich do Watykanu.”

Dawne wychowanki pamiętają też o siostrze Imeldzie, piszą listy, odwiedzają i choć od czasów ich młodości minęło wiele lat chętnie spotkają się w domu Nazaretu.

Siostra Imelda otrzymała za swą działalność patriotyczną wysokie odznaczenia: Krzyż Armii Krajowej (1997), Odznakę Weterana Walk o Niepodległość (1997), wojskowy stopień kaprala (1998) oraz oficerskie stopnie: podporucznika (2000 r.) i porucznika (2003).

Wyróżnienia te przyjmowała z wielką skromnością nie zwracając uwagi na zaszczyty.

Wrażliwa na dobro i piękno swoją miłość do Jezusa i Maryi Niepokalanej oraz do otaczających ją  ludzi wyrażała w poezji tworzonej najczęściej w ciszy kaplicy przed Panem Jezusem ukrytym w Tabernakulum. Siostra jest autorką kilku tomików wierszy pisanych na różne okoliczności. Proste i zwyczajne wiersze siostry Imeldy są dla czytelnika zaproszeniem do modlitwy. Zawsze życzliwa, serdeczna i uśmiechnięta obdarza wszystkich dobrocią i pokojem płynącym ze zjednoczenia z Bogiem.

Dzień Jubileuszu Siostry Imeldy to dzień wielkiej radości i dziękczynienia Bogu za świadectwo życia, za łaskę Jej i naszego powołania do Nazaretu. Siostra uczy nas całkowitego zawierzenia Bogu w pielgrzymowaniu do Domu Ojca.

S. M. Iwona Stachurska

Przełożona Domu w Kielcach, Plac NMP