Nadanie imienia naszej Szkole Podstawowej w Rzeszowie !!!
2021-10-06

Nadanie imienia naszej Szkole Podstawowej w Rzeszowie !!!

W sobotę 2 października br. miała miejsce przepiękna uroczystość nadania imienia - Błogosławionych Sióstr Męczennic z Nowogródka - Publicznej Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Rzeszowie. W tym też dniu nastąpiło poświęcenie nowej części szkoły i sztandaru. Uroczystościom przewodniczył ordynariusz rzeszowski Biskup Jan Wątroba.

Fot. Marek Kołodziej