NAZARETANKI W DUCHOWEJ MODLITEWNEJ ŁĄCZNOŚCI !!!
2020-03-19

NAZARETANKI W DUCHOWEJ MODLITEWNEJ ŁĄCZNOŚCI !!!

W duchowej łączności z Kościołem na całym świecie, a przede wszystkim w łączności z Kościołem swojego kraju Nazaretanki w różnych częściach świata trwają na modlitwie, błagając Dobrego Boga o ustanie pandemii, prosząc Go w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój naszych serc !!! Zapraszamy Każdego do duchowej łączności z nami !!!

Nazareth Sisters in the spiritual unity with the Church around the world, especially in the unity with the Church in their own country, remain in prayer humbly requesting Loving God to stop pandemia. They pray asking God in the intention of the sick and those who take care of them as well as for medical staff and for the peace in every human heart !!! We are inviting everyone to spiritual unity with us !!!