Patronalne Święto Prowincji Najświętszego Imienia Maryi !!!
2020-09-11

Patronalne Święto Prowincji Najświętszego Imienia Maryi !!!

Najświętsza Maryja Panna, żyła w jedynym w swoim rodzaju zjednoczeniu z Wcielonym Słowem, zawierzając się bez zastrzeżeń Jego zbawczemu zamysłowi.

Dlatego dane Jej było usłyszeć — jeszcze przed «Kazaniem na górze» — błogosławieństwo, w którym zawierają się wszystkie pozostałe: «Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana» (Łk 1, 45). W Niepokalanej Maryi kontemplujemy odbicie piękna, które zbawia świat: piękna Boga, które jaśnieje na obliczu Chrystusa. W Maryi piękno to jest całkowicie czyste, pokorne, wolne od wszelkiej pychy. Niech Jej piękno dotknie serca każdej z nas, abyśmy w swoim życiu nieustannie kontemplowały Słowo Wcielone.

 

Z modlitwą

S.M. Paula od Ducha Świętego Odnowicela

Przełożona Prowincjalna