Pierwsze Śluby naszych Sióstr!
2023-08-06

Pierwsze Śluby naszych Sióstr!

W dniu 6 sierpnia 2023 roku w Święto Przemienienia Pańskiego w parafii Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa w Częstochowie dwie nasze Siostry Nowicjuszki – s. Wiktoria Brzezińska i s. Natalia Urbanowicz - złożyły pierwsze śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Liturgii Eucharystycznej przewodniczył o. Szymon Zaufal OSPEE, który przez ostatnie dwa lata posługiwał Siostrom w konfesjonale. Siostry Nowicjuszki złożyły śluby na ręce Matki Generalnej Angeli Marie Mazzeo. W wspólnej modlitwie uczestniczyły  s. Prowincjalna Julitta Tłustowska z Krakowa, s. Prowincjalna Filotea Tichonowicz z Grodna i s. Prowincjalna Wiesława Hyzińska z Warszawy. Były również obecne rodziny Sióstr, przyjaciele i licznie zgromadzone siostry z Polski i Białorusi.

W homilii Ojciec Szymon mówił: "Modlitwa dla osób wierzących jest rozmową z Bogiem, a dla tych, którzy nie wierzą traceniem czasu. My oddajemy nasze życie Bogu. Szukamy Jego woli, Jego planu na nasze życie". Ojciec zapraszał  do tego, by każdy zastanowił się czy rozpoznał już swoje powołanie i czy troszczy się o nie. „Każdy ma swoją drogę do Boga. Kto nie rozumie decyzji radykalnego pójścia za Chrystusem powinien prosić o wiarę” - mówił o.Zaufal. Celebrans zachęcał także, by wspierać Siostry Neoprofeski w powołaniu nie tylko w dniu ślubów.

Dzień wcześniej w kaplicy zakonnej Domu Nowicjatu miało miejsce poświęcenie habitów, czarnych welonów i krzyżyków, które są symbolem konsekracji. Matka Generalna, Siostry Prowincjalne i Siostra Mistrzyni udzieliły Siostrom Nowicjuszkom swego błogosławieństwa.