Pierwsze śluby zakonne
2019-08-12

Pierwsze śluby zakonne

W niedzielę 11 sierpnia 2019 r. dwie nasze Siostry nowicjuszki s. Renata Kukla oraz s. Natalia Tereszczuk - w Kościele Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Częstochowie, w obecności ks. bpa Damiana Bryla na ręce Matki Generalnej złożyły pierwsze śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Podczas obrzędu otrzymały zewnętrzne znaki: czarny welon - jako znak całkowitego przynależenia do Chrystusa, krzyż - jako znak drogi do życia wiecznego, świecę - znak Chrystusa Światła i znak nowego życia oraz konstytucje Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu - "Prawo miłości".

Razem z całym Zgromadzeniem Liturgicznym, a w szczególności z Siostrami Nazaretankami z różnych wspólnot i swoimi rodzinami w dniu zaślubin śpiewały antyfonę: „Szczęśliwy naród wybrany przez Pana”. Życzymy Siostrom Neoprofeskom, by radość ta trwała w Sióstr sercach zawsze. Serdecznie gratulujemy odwagi. Dziękujemy Siostrom za gotowość służenia Panu i drugiemu człowiekowi w Nazarecie. Życzymy Siostrom wytrwałości i wierności do końca ziemskich dni. Wierzymy, że to co najlepsze, wciąż przed Siostrami. Pamiętamy o Siostrach w naszych modlitwach.