Pierwsze śluby zakonne naszych sióstr !
2022-08-07

Pierwsze śluby zakonne naszych sióstr !

W dniu 6 sierpnia 2022 roku w Święto Przemienienia Pańskiego dwie nasze Siostry Nowicjuszki – s. Monika i s. Daniela - złożyły pierwsze śluby zakonne.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. bp Andrzej Przybylski, który wygłosił do nas Słowo Boże, powiedział m.in.:

„Trudno sobie wyobrazić ślub bez miłości, trudno jest przyrzekać, zobowiązywać się do czegoś, jeśli się nie kocha. Śluby i przyrzeczenia podejmowane tylko z czystego rozsądku czy wyrachowania szybko prowadzą do niewierności. Tylko miłość może dać siłę do wytrwania, do pokonania przeszkód i pójścia razem pomimo wszystko. Bóg jest wierny, bo kocha. Człowiek traci wiarę w Boga, gdy przestaje Go kochać. Najważniejszą więc troską o wiarę nie jest zachowywanie zasad, ale pielęgnowanie miłości do Boga. Ten, kto naprawdę kocha Boga nie będzie miał kłopotów z wypełnianiem Jego woli.”

We wspólnej modlitwie uczestniczyły rodziny sióstr składających śluby, wielu kapłanów, nasza Matka Generalna Angela Marie, licznie zebrane siostry nazaretanki z Polski i Białorusi, na czele z naszą Siostrą Prowincjalną Paulą oraz Siostrą Prowincjalną Filoteą z Białorusi.

Miłymi gośćmi uroczystości byli również członkowie Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny. Dwie rodziny z SNR wręczyły naszym siostrom neoprofeskom Anioły, jako symbol szczególnego duchowego towarzyszenia („aniołowania”) na ich drodze wzrostu w łasce powołania.

Wspólny obiad zakończył radosne świętowanie.

Bogu niech będą dzięki za dar naszych sióstr neoprofesek !!!

 

Zdjęcia: Śluby Sióstr Nazaretanek - "Niedziela" - M. Florek