Poświęcenie sarkofagu Sługi Bożego ks. Aleksandra Zienkiewicza
2019-11-27

Poświęcenie sarkofagu Sługi Bożego ks. Aleksandra Zienkiewicza

W dniu 27 listopada br. w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu uroczystej Eucharystii z modlitwą o beatyfikację Sługi Bożego ks. Aleksandra Zienkiewicza przewodniczył biskup piński Antoni Dziemianko, po której ks. bp Adam Dyczkowski poświęcił nowy sarkofag, a abp senior Marian Gołębiewski otworzył wystawę poświęconą "Wujkowi".

Ks. bp Ignacy Dec podczas homilii odniósł posługę Sługi Bożego ks. Aleksandra Zienkiewicza do sytuacji opisywanych w Księdze Daniela i do słów Chrystusa z Ewangelii, wzywających do składania świadectwa w niesprzyjających okolicznościach. Przywołując postać ks. Aleksandra, mówił o jednoznaczności postawy duszpasterza, rozmodleniu, dobroci przebijającej przez cały styl życia; o umiłowaniu kultury polskiej, wytrwałym „rzeźbieniu” charakterów ludzi młodych, o zniszczonych butach i wypłowiałym berecie tj. znakach umiłowania ubóstwa, jak również o szczodrości wobec młodzieży i ubogich.

W tej uroczystości uczestniczyli również kard. Henryk Gulbinowicz, bp Andrzej Siemieniewski reprezentujący abp. Józefa Kupnego, krewni ks. Aleksandra Zienkiewicza, księża których seminaryjnym rektorem był Sługa Boży, bracia z Taizé, jak również nie zabrakło i naszej obecności na czele z Siostrą Prowincjalną z Krakowa – były siostry z różnych wspólnot m.in.: z Wrocławia, Częstochowy, Krakowa, Kalisza i Ostrzeszowa. Obecni byli także: ks. Rafał Kopis – proboszcz parafii w Sycowie, gdzie pełnił posługę ks. Zienkiewicz, wraz z parafialną delegacją, przedstawiciele duszpasterstw akademickich oraz osoby zaangażowane w prace związane z ekshumacją doczesnych szczątków kapłana.

Po Eucharystii chętni mogli się spotkać „pod czwórką” na wspólnej agapie.