Siostra zakonna pielęgniarką?? Tak! i to wyjątkową!! s.Margeritta Dunaj
2023-05-22

Siostra zakonna pielęgniarką?? Tak! i to wyjątkową!! s.Margeritta Dunaj

12 maja na całym świecie jest obchodzony jako Dzień Pielęgniarek i Położnych. W tym roku ten piękny i ważny dzień świętujemy już po raz 50. A dla naszego Zgromadzenia to podwójne święto!

Zawód pielęgniarki ma już tysiące lat, a jednak mimo ciągłego postępu technologicznego w medycynie żaden aparat ani urządzenie nie jest w stanie zastąpić kompetencji, troski i współczucia, jakie daje człowiek pragnący służyć choremu i cierpiącemu.
Szpitalnictwo i pielęgniarstwo ma jednak o wiele bogatszą historię. Wskazówek do prawidłowego postępowania z chorymi można szukać już u „ojca medycyny” – Hipokratesa (V–IV w. p.n.e.). Jego pisma zawierają informacje na temat opatrywania ran, higieny czy żywienia chorych.

W Polsce rozwój służby zdrowia przypada na połowę wieków średnich. Po przyjęciu przez nasz kraj chrztu w 966 r., na ziemie Piastów napływać zaczęli mnisi z różnych części Europy. Pierwszymi, którzy opiekowali się chorymi w tworzonych przez siebie szpitalach, byli benedyktyni i cystersi. Zgodnie z regułami zakonów prowadzili oni hospicja i szpitale wewnątrzklasztorne, zajmowali się pomocą potrzebującym i leczeniem chorych. W średniowieczu na ziemiach polskich doliczono się aż 28 prowadzonych przez nich szpitali.

Do dzisiaj siostry zakonne sprawują swoją posługę w wielu szpitalach ogólnych, sanatoriach, ośrodkach opiekuńczych dziennych, ośrodkach rehabilitacyjnych, szpitalach psychiatrycznych. I choć kobiety w habitach stanowią mniejszość wśród personelu pielęgniarskiego, intrygujące jest to, że chorzy wzywając opieki wołają raczej „siostro” niż „proszę pani”. To właśnie pielęgniarki i położne są przy swoich pacjentach w najtrudniejszych i najważniejszych chwilach życia. Towarzyszą podczas narodzin i ostatniego pożegnania. Zawsze gotowe nieść pomoc, wysłuchać, powiedzieć coś ciepłego. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych jest więc znakomitą okazją, żeby docenić ich pracę, zaangażowanie i wybór wyjątkowego zawodu.

Święto to obchodzone corocznie 12 maja zostało ustanowione przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek na Kongresie w Meksyku w 1973 roku. Data wybrana została nieprzypadkowo. Tego dnia urodziła się Florence Nightingale, prekursorka nowoczesnego pielęgniarstwa i założycielka pierwszej szkoły pielęgniarstwa.

9 maja 2023 roku w Krakowie odbyła się uroczysta Gala z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej zorganizowana przez Małopolską Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych.  Z tej okazji nasza s. Margeritta Dunaj, jako jedyna siostra zakonna, została wyróżniona honorową odznaką „Za zasługi dla ochrony zdrowia” otrzymaną od Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego. Z całego  Szpitala Uniwersyteckiego w którym siostra pracuje od 33 lat, zostały wyróżnione 3 pielęgniarki. W gronie odznaczonych znalazły się także pielęgniarki innych placówek Służby Zdrowia z Małopolski.

Posługa sióstr pracujących w tym zawodzie ma także głębszy wymiar odnajdywania w chorych cierpiącego Chrystusa. Każdej siostrze pielęgniarce i położnej dziękujemy za trud i poświęcenie, a s. Margeritcie gratulujemy otrzymanego wyróżnienia.