Święto Sióstr Nowicjuszek !!!
2022-11-29

Święto Sióstr Nowicjuszek !!!

18 listopada to wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, patronki naszych sióstr nowicjuszek. W domu Nowicjatu radosne świętowanie miało miejsce 27 listopada w I Niedzielę Adwentu - w kolejną rocznicę założenia naszego Zgromadzenia.

Od samego rana do Sióstr Nowicjuszek przybywały siostry z różnych wspólnot z sercami pełnymi ciepłych życzeń i miłości. Podczas świętowania nie zabrakło także obecności Matki Generalnej, sióstr prowincjalnych z siostrami radnymi dwóch polskich Prowincji oraz najmłodszych naszych sióstr postulantek z Krakowa wraz z s. Angeliką. 

Dzień ten był wypełniony wieloma niespodziankami przygotowanymi przez siostry z domowej wspólnoty. Na wszystko w tym dniu był czas: na modlitwę, wspólny poczęstunek, rekreację i wieczorną medytację. 

Ogarniamy Siostry Nowicjuszki swoją modlitewną pamięcią i życzymy, by każda chwila spędzona w  Nowicjacie była czasem pogłębienia więzi i relacji z Jezusem, napełnienia się Jego Miłością, by móc Mu służyć z oddaniem do końca swoich dni.