Tłumy ludzi na koncercie Jednego Serca Jednego Ducha w Rzeszowie
2019-06-22

Tłumy ludzi na koncercie Jednego Serca Jednego Ducha w Rzeszowie

Nie ma drugiego takiego koncertu. Koncert Jednego Serca Jednego Ducha w Rzeszowie, jak zawsze był niesamowity. Przyszło na niego tysiące ludzi, wśród nich i nasze Siostry.

„Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba.” Łk 24, 35
Po raz XVII współcześni uczniowie Chrystusa z Rzeszowa i innych terenów Polski, a nawet sąsiednich krajów zebrali się w wieczór Uroczystości Bożego Ciała na koncercie „Jednego Serca Jednego Ducha”. To muzyczne uwielbienie odbywało się jak zwykle w rzeszowskim Parku Sybiraków dzięki inwencji Jana Budziaszka i zaangażowaniu słynnych muzyków. Wraz ze słuchaczami (niecałe 50 tysięcy ) dzielili się oni przez śpiew i taniec a także wypowiadane słowa radością z obecności Pana w Sakramencie Eucharystii. 
W wydarzeniu tym wzięły też udział Siostry Nazaretanki z różnych domów, w tym dziewięć Sióstr z Domu Prowincjalnego.  Cieszymy się, że mogłyśmy wyrazić  wdzięczność Jezusowi za Jego bliskość w Sakramentalnych Znakach a także ubogacić się świadectwem ludzi, którzy doświadczyli działania łaski Bożej w swym życiu. Szczególnym znakiem Bożego błogosławieństwa nad nami wszystkimi było ustrzeżenie nas przed burzami, które krążyły w okolicy.  
Mamy nadzieję, że takie radosne przeżywanie naszej wiary przyczyni się do rozpoznania Zbawiciela przez tych, którzy są jeszcze od Niego daleko.
                                                                                                                                                                                                                                     S. Ewa Adamczyk