WIELKI PIĄTEK !!!
2020-04-10

WIELKI PIĄTEK !!!

Dzień upamiętnienia męki, Drogi Krzyżowej i śmierci Chrystusa.

Wielki Piątek to także zwiastun świętowanej w kolejnych dniach radości ze Zmartwychwstawania.

Trwajmy w skupieniu przy Chrystusie na modlitwie, w pracy i każdym obowiązku dnia dzisiejszego.