Wielki Post 2023 !!!
2023-02-20

Wielki Post 2023 !!!

Wielki Post to okres poprzedzający nadejście świąt Wielkanocy. Wielki Post zaczyna się w Środę Popielcową (będącą jednocześnie końcem karnawału) i trwa do Wielkiego Czwartku. W Wielki Piątek i Wielką Sobotę obchodzony jest tzw. post paschalny. Jako że Wielkanoc jest świętem ruchomym, to jest takim, którego data zmienia się z roku na roku, również Wielki Post nie me jednej, z góry wyznaczonej daty.

Czym jest Wielki Post?

Wielki Post jest dla chrześcijan czasem duchowego przygotowania do nadchodzących Świąt wielkanocnych. To przygotowanie odbywa się  poprzez spędzanie czasu na modlitwie i refleksji, zwiększonej wstrzemięźliwości w jedzeniu i piciu, oraz większym skupieniu na potrzebach innych. Wierni w czasie Wielkiego Postu unikają obfitych posiłków i hucznych zabaw oraz odmawiają sobie przyjemności. Ma to na celu zbliżenie do Boga i przypomnienie wiernym, że Bóg jest w stanie uleczyć  zagubienie w grzechu i pysze. Wielki post to czas spowolnienia, a nawet wręcz zatrzymania na chwilę codziennego zabieganie.

Jak długo trwa Wielki Post?

Wielki Post tradycyjnie trwa 40 dni. Jest to odniesienie do 40 dni postu Jezusa Chrystusa, opisanego w Biblii. Liczba 40 ma w Biblii znaczenie symboliczne. To tyle dni miał trwać wieki potop, 40 lat trwała tułaczka Żydów po pustyni po ucieczce z Egiptu, 40 dni na górze Synaj spędził Mojżesz, gdzie otrzymał od Boga Dziesięć Przykazań. Przykładów symbolicznego wykorzystania liczby 40 w Biblii jest więcej. 

Źródła 40- dniowego Wielkiego Posty poprzedzającego Wielkanoc sięgają IV wieku. Czas trwania Wielkiego Postu od szóstej Niedzieli przed Wielkanocą do Wielkiego Czwartku ustalono na soborze w Nicei w 325 roku.