Wprowadzenie relikwii naszych Bł. Sióstr Męczenniczek do Bazyliki morskiej w Gdyni
2023-03-06

Wprowadzenie relikwii naszych Bł. Sióstr Męczenniczek do Bazyliki morskiej w Gdyni

W dniu 04 marca 2023 roku w Bazylice morskiej Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gdyni miało miejsce wniesienie relikwii naszych Błogosławionych Sióstr Męczenniczek z Nowogródka, które w czasie II wojny światowej oddały swoje życie za ojców rodzin i kapłana. Eucharystii przewodniczył ks. infułat dr Edmund Skalski – proboszcz parafii. W uroczystości uczestniczyły również Siostry z miejscowych wspólnot oraz siostra Leticja (radna prowincjalna).

Ofiara z życia Sióstr jest nadal aktualna. Wiele osób, w tym także całych rodzin poleca wstawiennictwu błogosławionej Marii Stelli i Dziesięciu Towarzyszek – Nazaretanek z Nowogródka różne problemy i kłopoty, ufając w ciągle żywe owoce ich męczeństwa.

I Ty możesz powierzyć im swoje intencje, modląc się razem z nami:

Najświętsza, Niewysłowiona Trójco, bądź uwielbiona za dar bł. Marii Stelli Dziesięciu Towarzyszek ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, które na wzór Chrystusa złożyły całkowitą ofiarę z siebie za bliźnich. Boże pełen miłości i miłosierdzia, przez Ich męczeńską śmierć i wstawiennictwo, udziel nam łaski, o którą pokornie prosimy …, abyśmy mogli swoim życiem świadczyć tak jak one o Królestwie Twojej Miłości i szerzyć je wśród siebie, w rodzinach i w świecie. Amen.

Błogosławione Siostry Męczennice z Nowogródka módlcie się za nami.