Zjazd Sióstr Juniorystek
2023-05-03

Zjazd Sióstr Juniorystek

W dniach 29.04-03.05 w Olsztynie k. Częstochowy odbył się międzyprowincjalny zjazd junioratu.

W zjeździe uczestniczyło 7 Sióstr z Prowincji Krakowskiej, 6 z Warszawskiej, 1 z Białoruskiej, 1 z Regionu na Ukrainie oraz 3 Siostry Formatorki. Pierwszego dnia zjazdu Siostry pojechały do Częstochowy, gdzie uczestniczyły we Mszy Świętej przed obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej; a po południu wybrały się na wspólny spacer po olsztyńskich Skałkach... W poniedziałek Siostry miały możliwość skorzystania z całodziennych warsztatów, połączonych z praktycznymi ćwiczeniami, których celem było zaproszenie do większej uważności na Pana Boga, siebie samą i drugiego człowieka. 
Dnia 2 maja Siostry przeżywały dzień skupienia, zatytułowany : "Maryja. Błogosławiony pośpiech", który poprowadził o. Jakub Szymczycha OSPPE. Ojciec poruszał także kwestię uważności, kontynuując temat warsztatów. 
Ostatniego dnia zjazdu Siostry wzięły udział w porannej Eucharystii w kościele parafialnym, a następnie, pełne wrażeń, wyruszyły w drogę powrotną do swoich wspólnot.