Zjazd Sióstr Przełożonych i Sióstr Formatorek
2023-05-02

Zjazd Sióstr Przełożonych i Sióstr Formatorek

W dniach od 30 kwietnia do 2 maja miało miejsce w pocysterskim Opactwie w Krzeszowie spotkanie Sióstr Przełożonych i Sióstr Formatorek.

Krzeszów to niewielka wieś położona w Kotlinie Krzeszowskiej u podnóża Sudetów Środkowych. Znajdujący się tu pocysterski kompleks klasztorny od stuleci jest domem Łaskawej Pani oraz Duchową Stolicą Śląska. Historia tego miejsca zaczyna się już w XIII w. Pierwsza fundacja klasztorna związana jest z Anną Przemyślidką, wdową po Henryku II Pobożnym, która na pamiątkę tragicznie zmarłego męża, 8 maja 1242 r. sprowadziła do Krzeszówka benedyktynów z czeskich Opatowic. W 1970 r. pracę duszpasterską objęli cystersi, którzy posługiwali w krzeszowskim sanktuarium do roku 2006, kiedy o. Eugeniusz Augustyn został wybrany opatem w Wąchocku. W 1992 r. Krzeszów stał się częścią nowo powstałej Diecezji Legnickiej, a w 1998 r. kościół pw. Wniebowzięcia NMP został podniesiony przez św. Jana Pawła II do godności bazyliki mniejszej. Historia tego Opactwa jest bardzo piękna, bogata i burzliwa, dlatego zachęcamy do zapoznania się z jej szczegółami i oczywiście do odwiedzenia tego miejsca.

 

W czasie spotkania towarzyszył Siostrom Bp Jacek Kiciński CMF, Profesor Nauk Teologicznych, doktor habilitowany Teologii (Duchowości) Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, doktor Teologii (Duchowości) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 1988 r. w Zgromadzeniu Misjonarzy Klaretynów. W Konferencji Episkopatu Polski: Członek Komisji Nauki Wiary KEP, Przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP, Członek Komisji Duszpasterstwa KEP, Asystent Kościelny Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta.