ZMARTWYCHWSTAŁ PAN !!!
2020-04-12

ZMARTWYCHWSTAŁ PAN !!!

„Czyż jest coś bardziej wzniosłego; nad łaskę, co grzech zwycięża; nad miłość większą od lęku i śmierć rodzącą do życia?” /Hymn z Liturgii Godzin/

KOCHANI PRZYJACIELE,

Noc Wielkanocna jest nocą pełną nieprzeniknionego światła. Moc Zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość. Przez pandemię, ostatnie tygodnie dla wielu ludzi na ziemi są naznaczone lękiem, cierpieniem i śmiercią. W tej ciemności przychodzi Jezus Zmartwychwstały, Który niesie NADZIEJĘ dla każdego człowieka, że On Zmartwychwstał, że On jest Panem życia i śmierci. Przynosi ukojenie i mówi do nas: „Nie lękajcie się”.

KOCHANI, niech ten czas będzie dla nas przestrzenią do otwarcia naszych serc na Jego miłość, niech będzie radością płynącą z Jego Zmartwychwstania, które  pokonuje śmierć i daje życie wieczne.

 

Z radosnym Alleluja!

Przełożona Prowincjalna

wraz z Siostrami Nazaretankami Prowincji Krakowskiej