Życzenia na Boże Narodzenie 2022 roku
2022-12-24

Życzenia na Boże Narodzenie 2022 roku

„Niebo nie należy do geografii przestrzeni, lecz do geografii serca. A serce Boga, w świętą noc, pochyliło się nisko, aż do stajenki: pokora Boga jest niebem. I jeśli tej pokorze wychodzimy na spotkanie, dotykamy nieba. A wtedy również i ziemia staje się nowa. W tę świętą noc z pokorą pasterzy wyruszmy w drogę do Dzieciątka w stajence! Dotknijmy pokory Boga, Jego serca! Wtedy Jego radość dotknie nas i rozjaśni świat!” /Benedykt XVI/

Dzieląc się radością płynącą z Tajemnicy Wcielania Słowa Bożego, które stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas, pragniemy życzyć: wiary Pasterzy, zwyczajnej, szczerej i zdolnej zadziwić się cudem Bożej mocy; nadziei Mędrców, heroicznej, niespokojnej i przynaglającej, by szukać nowych śladów Bożej obecności w świecie; miłości Maryi i Józefa, tak cierpliwej i łaskawej, która pozwoli wszystko znieść. 

 

Niech Nowonarodzony Zbawiciel świata, z jeszcze większą mocą swojej łaski, obdarza nas Swoim pokojem, miłością, radością i wszelkim dobrem, błogosławiąc każdy nasz trud w służbie rodzinie i drugiemu człowiekowi, tak byśmy mogli pełnić Jego Wolę oraz dawać świadectwo o Nim i Jego Ewangelii - teraz i każdego dnia Nowego Roku.

 

Z darem modlitwy i świątecznymi pozdrowieniami

Siostry Nazaretanki